Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksessa pohditaan suhdetta työhön ja pyritään näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää työnohjauksesta